Záver roka 2006

Záver roka sme absolvovali v pohostinnosti Sečovského otriadu. Bolo to fajn!    . Mjr

Nový člen. Ale len krátko.

...

...

...

...

...

Spä.