JETI MODEL MEETING 2006

Tak už to vypuklo. JMM 2006. S našou hojnou účasťou. No dopadnúť to mohlo aj bez účasti náčelníka, nakoľko po naháňačke s Colnou správou pod Makovom bol milosrdne prepustený. No čo už asi môže chcieť LAND ROVER s ŠPZ Trebišov s jediným vodičom a plný krabíc v blízkosti hraníc? Sú na to svedkovia!!!!! Fotomateriál bol bohatý, poukladal som ho nejako tematicky. Upozorňujem, že niektoré snímky odporujú bežným dobrým mravom ale ja som to nefotil. Pokiaľ by niekoho urážali, prosím nepozerajte.

Veliteľské stanovište.

Smäd.

...

...

...

Fallussyho prístroj.

...

...

Komu čo chýba.

...

...

Typický východňarský výraz.

...

...

...

Nakoľko fotky z modelov sú už na nete v hojnom počte, vybral som podľa mňa tie najzaujímavejšie.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Ako posledné nasledujú zábery z vyčerpávajúcich úporných ťažkých nočných bojov. Držali sme sa statočne, dokonca musím udeliť pochvalu členom Základne, že až vlastným telom ochránili svojho milovaného náčelníka a za ťažkých ústupových bojov za sťažených nočných podmienok dokázali uhájiť naše pozície. Bohu žiaľ, našu tajnú zbraň, Fallussyho prístroj sa nám udržať nepodarilo. Česť jeho pamiatke! Ale je v dobrých rukách!!!

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

A rána sú tiché...

Späť.