MODEL klub pri CVČ Trebišov

Naša Základňa... má sídlo v areáli CVČ /Centrum voľného času/ v Trebišove

Pôsobíme tretiu sezónu /od mája 2002/

Heslo modelárov na zemplíne:

Rodzina še duši, aľe ľitac še muši.

Náčelník

Mjr. Major Major

Kontakt: major@zakladna.sk

Hlboko sa ospravedňujem za výzor týchto otrasných stránok. Radšej trávim čas na letisku alebo v dielni ako pri tvorbe www. Ale niekto to robiť musí. V tomto druhu činnosti som v kategórii NOVICE. Určite sa polepším a rád prijmem Vaše cenné rady a pripomienky k výzoru ale aj k obsahu týchto stránok. Za našu Základňu... Ing. Oto Jalčovik vot načalnik

Späť na hlavnú stránku