Novosad júl 2005

Začiatkom júla naša základňa mala tú česť privítať vzácnych hostí z krajín moravských. Svojou návštevou nás poctili týto páni:
Juraj Tinka, Raška starší a mladší, p. Macháč, p. Kahánek a p. Knebl. Lietalo sa za nádherného letného počasia celý deň.
Krátky šot z akcie dokonca natočila aj televízia Zemplín. Stretnutie pokračovalo do neskorého večera bohatým spoločenským
programom pri konzumácii znamenitého krajového vína.

Raška senior.

Raška junior.

A ich nádherná Morava.

Časť stojánky.

...

...

...

...

Čihák-Rapid pána Tinku.

Pilot p. Čihák.

Nieuport 28 pána Macháča.

...

...

MILES Milana Maternu.

Späť.